• $ Alış

runtulenem YTL

• $ Satiş

untuleneme YTL

• € Alış

tle>Sayfa G YTL

• € Satiş

runtuleneme YTL